سفارش تبلیغ
صبا
 نقش لب - یکی از بندگان خدا

نقش لب

شنبه 87 خرداد 25 ساعت 1:45 عصر

صورت  خوبت  نگارا،  خوش  به آیین بسته اند            گوییا  نقش لـبت  از جان  شیرین  بسته اند
از  بــرای  مــقدم   خـیل   خـیالت   مـــردمـان            ز اشک رنگین  در دیار دیده  آیین بسته اند
کار زلف توست  مشک افشانی و  این نظارگان           مصلحت را تهمتی بـر نافه ی چین بسته اند
یا رب  آن روی است و  در پیرامنش بـند کلاه              یـا  به گردِ مـاهِ تـابان، عِـقد پروین بسته اند
خـط سـبز  و  عـارضت را  نقش بندان  خطا                سـایـبان از عـنبر تر،  گـِرد نسرین بسته اند
جمله وصف عشق من بوده است وحسن روی تو         آن حکایت ها که بر فرهاد وشیرین بسته اند

                                 حافظا  محض حقیقت گوی، یعنی سـرّ عشـق
                                 غیر  از  این گویی خیالاتی به تخمین بسته اند


نوشته شده توسط : ه.ت

نظرات ديگران [ نظر]


:لیست کامل یاداشت ها  :