سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 یکی از بندگان خدا

نداره! (شرمنده)

دوشنبه 87 مرداد 28 ساعت 3:44 صبح

زمان نمی گذرد،
عمر ره نمی سپرد!
صدای ساعت شماطه، بانگ تکرار است
نه شنبه هست و نه جمعه!
نه پار و پیرار است!
جوان و پیر کدام است؟ زود و دیر کدام؟

...

(فریدون مشیری)


نوشته شده توسط : ه.ت

نظرات ديگران [ نظر]


:لیست کامل یاداشت ها  :